KLARNET NEDİR ?

17. yy da Christoph Denner tarafından bulunan klarnet beş parçadan oluşan nefesli bir çalgıdır. Eski adı şalümo 
olan bu enstruman klarnet adını aldıktan sonra ilk defa Mozart tarafından oda orkesrasında kullanılmıştır. 
Kalak , bek, alt gövde , üst gövde ve bekten oluşan klarnetin en önemli parçası bek yani ağızlıktır.Latin 
kökenli bir kelime olan karnet (klarino) parlak ve duru anlamına gelir. Bir çok çeşidi olan klarnetin dünyada 
en yaygın kullanılanı Fransız (boehm) sistem sibemol (Bb) klarnettir. Daha çok klasik batı müziği enstrumanı 
olarak bilinen sibemol klarnet evrensel birçok müzik türünde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise yaygın şekilde 
Alman (albert) sistem sol (g) klarnet bilinse de özellikle konservatuarların klarnet bölümerinde ilk önce 
sibemol klarnet eğitimi verilir. Sibemol klarnet batı müziği , sol klarnet ise Türk müziği klarneti olarak 
bilinse de bu bilgi günümüze yanlış aktarılmıştır. Ülkemizde özellikle birebir klarnet verilen kurumlarda 
bu şekilde aktarılan bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına belirtmek  istediğim en önemli husus ;-Her iki 
klarnet ile ve hatta bütün klarnet türleri ile her türlü müziği icra etmek mümkündür. Bu durum enstrumanı 
icra eden kişilerin söz konusu müzik hakkındaki gerek teknik gerekse  pratik bilgi ve becerileri ile doğru orantılıdır.